Nedunder er ei liste med peikarar til artiklar eg vil setje særskilt fokus på.

Denne lista vil verte justert i tråd med kva eg til eikvar tid er oppteken av. Men om ein artikkel skulle forsvinne herfrå, vil han likevel vere å finne på heimesida mi.

Du kan då nytte Artikkeloversyn, menysystemet elles, eller søkjefunksjonen for å leite fram artikkelen du er på jakt etter.

I ei ytring på nrk.no frå 14. februar 2020, under overskrifta «Klimahysteriet», besværer gruppeleiar i Sandefjord FrP, Cathrine Andersen, seg ...
Les Meir
I 1964 skreiv Bob Dylan denne songen som for meg vart eit flott og poetisk uttrykk for dei sterke kreftene ...
Les Meir
På trilletur med yngste barnebarnet mitt kom eg over eit lite minnesmerke eg ikkje visste om. På ein liten mur ...
Les Meir
Som regel ser eg på TV for underhaldninga sin del. TV kan vere triveleg tidtrøyte. Men av og til kan ...
Les Meir
"Vi tok han med i ein bil, og køyrde forbi staden der tilfluktsrommet hadde vore. Han sa ingen ting. Han ...
Les Meir
Takka vere ei tullete meiningsytring på Dagbladet si Facebookside vart eg for litt sidan merksam på heimesida til tankesmia Agenda ...
Les Meir
Fylkestannlegen i Hordaland meiner at talet på tannklinikkar i fylket må ned. Forslaget er legga ned 18 av dei vel ...
Les Meir
To gongar i løpet av berre nokre få veker har Per Fugelli med sine ytringar om framandkulturelle erta på seg ...
Les Meir
Den 23. januar 2015 skreiv sosialmedisinar Per Fugelli ein tankevekkjande kronikk i Dagbladet om norske verdiar i ein integrasjonskontekst ...
Les Meir
Kritikar og forfattar Espen Søbye har i Morgenbladet den 24.12.2015 skrive om fenomenet strikkebøker. Det var ein tankevekkjande tekst ...
Les Meir

Biletet oppe på sida er publisert i tråd med reglane for Creative Commons : Fotografen kallar seg Kmilo_. Informasjon om han finn ein ved å peike og klikke her. Biletet syner ein avislesande mann i Santa Cruz, Argentina.