Kva er rett og kva er galt – og kvifor ?

Eg synest det er viktig å halde oppe ein diskusjon om etikk. Det er eg heldigvis ikkje åleine om. Både i aviser og på nett kan ein finne mange og engasjerande diskusjonar om ulike emne. Dei kan vere interessante å fylgje med på.

Men dei kan også vere litt anstrengande, av di det av og til kan sjå ut som om debattantane er meir interesserte i å få rett enn å lytte til det motparten faktisk seier.

Difor har eg vald å leggje ut nokre av mine eigne betraktningar her, i håp om at ein og annan vil synest dei er nyttige. Så er det opp til den einskilde å finne ut om det eg seier, er verdt å høyre på. Nedunder er peikarar til betraktningane.

Tankar på 8. mai

På trilletur med yngste barnebarnet mitt kom eg over eit lite minnesmerke eg ikkje visste om. På ein liten mur ...
Les Meir

Om hysterisk vindkraftmotstand og annan motvind

Naturen er vår far og mor som gode gaver ga oss- og staten er vår storebrorsom tar det hele fra ...
Les Meir

Den vanskelege diskusjonen

I boka "Sapiens" skriv den israelske historikaren Dr. Yuval Noah Harari klokt og innsiktsfullt om ulike faktorar som har ført til ...
Les Meir

Om julespel og «snikislamisering»

Stigeråsen skole i Skien har gjort noko einskilde karakteriserer som «snikislamisering»: Elevane skal framføre eit julespel som inneheld to vers ...
Les Meir

Sosiale media – vår tids gapestokk ?

Niande juni 2017 la avisa Sunnhordland ut ein artikkel på nettstaden sin med overskrifta «Misnøgde syrarar i Fitjar». Illustrasjonen attmed ...
Les Meir

Eit adventsdikt til ettertanke

Advent tyder "kome" eller "ankomst". I adventstida rettar ein blikket framover. Men vi skal ikkje gløyme å ha syn for ...
Les Meir

Julegudstenester – det er fa’li det… Eller ?

Rektorane i Voss kommune har bestemt seg for at frå og med skuleåret 2016 / 2017 skal det vere slutt ...
Les Meir

Språkrøkt når bokstavane stokkar seg og orda ikkje vil

For dei som har sans for underleg språkbruk, kan internett vere ei sann skattkiste. Her er mange rare ord og ...
Les Meir

Representerer flyktningar ein smittefare ?

11. august 2014 landa eit fly frå KLM på Trondheim lufthavn, Værnes. Det skulle gå to timar før passasjerane kunne ...
Les Meir

Litt om kva ein kan finne på nettet

Vi som er innom ulike fora og sosiale medier på internett, veit at det er mykje ulikt som rører seg ...
Les Meir