I Dagbladet den 03.09.2016 kritiserer forfattar og kunsthistorikar Tommy Sørbø kong Harald sin hagefesttale av di kongen ikkje definerer kva som er «norsk». Med andre ord : Kongen vert kritisert for at han sa noko anna enn det Tommy Sørbø meinte han burde seie. Kritikken er like rimeleg som om einkvan skulle kritisere Tommy Sørbø for ikkje å nemne van Gogh i eit foredrag om Rembrandt, sidan begge er nederlandske målarar.

Men skal kongen ha kritikk for at Tommy Sørbø ikkje fekk med seg at kongen i talen sin faktisk sa noko om kva han meinte burde kjenneteikne det norske samfunnet i framtida?

07.09.16 : Tommy Sørbø sin kritikk er kritikkverdig