Internett er ei stor kjelde for tankegods om likt og ulikt. Noko er vel verdt å stanse opp ved. Eitt og anna kan det vere verdt å dele med andre. Nedunder er peikarar til noko av det eg har funne og sett pris på. Etter kvart kjem det nok meir.

Fann ingen innlegg.

Biletet øvst på sida er eit utsnitt av eit bilete av Theodor Kittelsen. Det syner Askeladden som ligg i grua og samlar glør frå oska. Meir informasjon om biletet finn ein ved å peike og klikke her.