Her vil lukene i adventskalenderen min kome fram.
Du opnar lukene ved å peike og klikke på dei.
Vonleg finn du eitkvart bak lukene
som du synest er kjekt å lese.

Fann ingen innlegg.