Her vil eg legge ut mine kommentarar til ein del emne som vert drøfta i media. Dei vert liggjande kronologisk, med ferskaste kommentaren øvst.