Denne sida skal tene to føremål :

Eg skal prøve ut eit nytt innstikk i WordPress, FooGallery.

Desutan ynskjer eg å syne nokre bilete som eg har teke vinterstid – som ei lita motvekt til alle bileta eg har teke i den lyse årstida. Du kan ta ein nærare titt på bileta ved å peike og klikke på eitt av dei, og deretter manøvrere deg fram og attende mellom dei.

Vinterbilete frå Masfjorden