Hyrdingane tilbed Jesusbarnet, ei gravering av J. Witdoek etter P.P. Rubens.

171112_Hyrdingar