Kva er rett og kva er galt – og kvifor ?

Eg synest det er viktig å halde oppe ein diskusjon om etikk. Det er eg heldigvis ikkje åleine om. Både i aviser og på nett kan ein finne mange og engasjerande diskusjonar om ulike emne. Dei kan vere interessante å fylgje med på.

Men dei kan også vere litt anstrengande, av di det av og til kan sjå ut som om debattantane er meir interesserte i å få rett enn å lytte til det motparten faktisk seier.

Difor har eg vald å leggje ut nokre av mine eigne betraktningar her, i håp om at ein og annan vil synest dei er nyttige. Så er det opp til den einskilde å finne ut om det eg seier, er verdt å høyre på. Nedunder er peikarar til betraktningane.

«En studie i kveruleringens kunst»

Her om dagen las eg eit innlegg om vær og klima som eg syntest var litt pussig, og eg valde ...
Les Meir

Betre byrdi du ber «kje i bakken…

At vide hvad man ikke vedEr dog en slags alvidenhed Piet Hein Ein artikkel henta frå magasinet Forbes si heimeside ...
Les Meir

Om tanke – og om omtanke

Biletet over er eit utstnitt av ein karikatur som i 1803 vart attgitt i "Vide" – ein publikasjon utgitt av ...
Les Meir

Ein varm takk til mormor og dei reine hendene

Ein gong på 1930-talet fekk mormor, ein ung firebarnsmor den gongen, tuberkulose. Ho vart frisk att av sjølve sjukdomen, men ...
Les Meir

Kunnskap er ikkje irrelevant!

Då eg var liten, trudde eg at eg kom til å få ein ny dato for gebursdagen min når eg ...
Les Meir

Nokre får covid-19 – nokre gir sytten! Og vi andre kan drive smittevern.

Sidan seinvinteren/tidleg vår har vi som bur i Noreg på ulikt vis fått liva våre påverka av viruset som går ...
Les Meir

Little boxes – tankar om omgrepet «politisk korrekt»

Det er ikkje så sjeldan at eg møter omgrepet «politisk korrekt». Spesielt blant mange som ytrar seg på sosiale media ...
Les Meir

Hyggeleg, men harmlaus?

Ikkje langt frå staden som eg flytte til då eg var gut, låg eit lite, kvitt hus inne i ein ...
Les Meir

«Tårnet» – eit glimt inn i ei verd vi ikkje vil vite av

Eg skal ikkje skryte på meg at eg har all verdas kjennskap til og kunnskap om film. Men eg ser ...
Les Meir

Det handlar om å bry seg

For litt sidan delte eg på Facebook nokre tankar om det å verte pensjonist. Grunnen var at eg var i ...
Les Meir