Kva er rett og kva er galt – og kvifor ?

Eg synest det er viktig å halde oppe ein diskusjon om etikk. Det er eg heldigvis ikkje åleine om. Både i aviser og på nett kan ein finne mange og engasjerande diskusjonar om ulike emne. Dei kan vere interessante å fylgje med på.

Men dei kan også vere litt anstrengande, av di det av og til kan sjå ut som om debattantane er meir interesserte i å få rett enn å lytte til det motparten faktisk seier.

Difor har eg vald å leggje ut nokre av mine eigne betraktningar her, i håp om at ein og annan vil synest dei er nyttige. Så er det opp til den einskilde å finne ut om det eg seier, er verdt å høyre på. Nedunder er peikarar til betraktningane.

Eit lite plagg til stort besvær – for ein og annan

Den 9. september kunne ein i Bergens Tidende lese eit innlegg frå ei kvinne med ei dotter på tolv år ...
Les Meir

Ein skal ha respekt for fakta

Det er to personar utanfor familiekrinsen som meir enn andre har påverka meg og mitt syn på verda. Den eine ...
Les Meir

Nokre tankar om definisjonsmakt

For ein del år sidan gjekk tv-serien «The Jewel of the Crown» på NRK. Serien handla om dei siste åra ...
Les Meir

TV-sendte gudstenester – den 11. landeplage?

Frå 4. september 2022 skal NRK overføre gudstenester på TV kvar søndag. Dette er nytt. Tidlegare har gudstenester berre blitt ...
Les Meir

Tre trinn for å kome vidare.

Biletet over syner ein steinmur ein eller annan stad i Nord-England. Fyrste gong eg såg ein slik mur, var på ...
Les Meir

Det rette og dei skeive

Religion har ofte vore ein viktig premissleverandør for kva som har vore rekna som gode og dårlege handlingar i eit ...
Les Meir

Ein kraftsalve mot kraftløyse

Mange er bekymra for aukande straumprisar og for at ein kan hende vil oppleve rasjonering av straum. Ikkje sjeldan gjev ...
Les Meir

Om heile og halve sanningar

Ein skal ikkje halde lenge på med å lese innlegg og kommentarfelt på ulike sosiale media før ein møter ytringar ...
Les Meir

Du er då ikkje skeiv – kvifor bryr du deg?

Som guttunge kjende eg ein ung mann, som av grunnar eg den gongen ikkje heilt forstod, valde å emigrere. Men ...
Les Meir

Tenkjer ein svart-kvitt, ser ein ikkje fargane

For nokre dagar sidan la eg ut på heimesida mi ein artikkel som eg kalla «Stolthet og fordom». Den handla ...
Les Meir