Kva er rett og kva er galt – og kvifor ?

Eg synest det er viktig å halde oppe ein diskusjon om etikk. Det er eg heldigvis ikkje åleine om. Både i aviser og på nett kan ein finne mange og engasjerande diskusjonar om ulike emne. Dei kan vere interessante å fylgje med på.

Men dei kan også vere litt anstrengande, av di det av og til kan sjå ut som om debattantane er meir interesserte i å få rett enn å lytte til det motparten faktisk seier.

Difor har eg vald å leggje ut nokre av mine eigne betraktningar her, i håp om at ein og annan vil synest dei er nyttige. Så er det opp til den einskilde å finne ut om det eg seier, er verdt å høyre på. Nedunder er peikarar til betraktningane.

Difor er det viktig å drøfte klimaspørsmål

For ei tid sidan fekk eg denne kommentaren i ein diskusjonstråd på Facebook, retta mot meg: «Nå er eg litt ...

Piet Hein : Epigram II

Folk er ikkje dumme – stort sett. Å anklage folk som meiner og trur noko anna enn det ein sjølv ...

Skal ein attgi noko, bør attgjevinga vere rett

Underterikna hadde i dag – 20. agust 2023 – ein interessant dialog med ein representant for Open folkekyrkje i Bjørgvin ...

Ønsketenking og sunn fornuft

Eg har lite sans for Richard Dawkins. Eg synest han har ei forståing av religion som er overfladisk og lite ...

Eremittkreps og andre forvitnelege skapningar

Ikkje alle har likt at eg har nytta ulike dyr som metaforar for korleis eg oppfattar folk som hevdar at ...

Er lov og rett eitt?

Verda står ovanfor store utfordringar på klimafronten, fordi det skjer ei oppvarming av atmosfæren og av hava som vi ikkje ...

Vi må snakke om elefantane.

Eg har skrive to betraktningar om folk som framleis trur klimaproblematikken ikkje er noko å bry seg om, og eg ...

Pinnsvin eller påfugl?

For litt sidan skreiv eg om folk som gjev uttrykk for at dei meiner at alt dette med med klimakrise ...

Pinnsvin på sosiale media – ein utdøyande rase?

Pinnsvina har utvikla ein spesiell form for forsvarsstrategi: Dei rullar seg saman, og dei strittande piggane gjer det vanskeleg for ...

2070 er meir enn berre eit tal.

Dei siste dagane og vekene har eg hatt gleda av å fordjupe meg i ei svært interessant bok, nemleg "2070", ...