Kva er rett og kva er galt – og kvifor ?

Eg synest det er viktig å halde oppe ein diskusjon om etikk. Det er eg heldigvis ikkje åleine om. Både i aviser og på nett kan ein finne mange og engasjerande diskusjonar om ulike emne. Dei kan vere interessante å fylgje med på.

Men dei kan også vere litt anstrengande, av di det av og til kan sjå ut som om debattantane er meir interesserte i å få rett enn å lytte til det motparten faktisk seier.

Difor har eg vald å leggje ut nokre av mine eigne betraktningar her, i håp om at ein og annan vil synest dei er nyttige. Så er det opp til den einskilde å finne ut om det eg seier, er verdt å høyre på. Nedunder er peikarar til betraktningane.

Høyrest noko ille ut, så er det kan hende av di det er det

For litt sidan dukka denne teikninga opp på Facebooksida mi. Eg kan ikkje seie at eg synest ho var direkte ...
Les Meir

Om klimarapport nr.6 frå FN sitt klimapanel

FN sin sjette klimarapport vart publisert 9. august 2021. Rapporten vakte stor merksemd i pressa, og ikkje lenge etter kunne ...
Les Meir

Tankar ved eit frukostbord

Bestefar sit ved frukostbordet, saman med tre av barnebarna. Han tek seg ein slurk varm kaffi frå kruset,  ser på ...
Les Meir

Olsokbetraktningar «dagen derpå»

I går, 29. juli var det Olsok, eller Olavsvaka. Og på same vis som på Jonsok, eller Johannesvaka, var det ...
Les Meir

Må det vere ein motsetnad mellom tru og visse?

I ein artikkel i BT 11. juli skriv sokneprest Arne Mulen om tilhøvet mellom religion og vitskap, og hevdar at ...
Les Meir

Månelys

Å leve i ei koronatid har vore som å køyre gjennom ein lang og mørk tunell. Der er ikkje andre ...
Les Meir

«En studie i kveruleringens kunst»

Her om dagen las eg eit innlegg om vær og klima som eg syntest var litt pussig, og eg valde ...
Les Meir

Betre byrdi du ber kje i bakken…

At vide hvad man ikke vedEr dog en slags alvidenhed Piet Hein Ein artikkel henta frå magasinet Forbes si heimeside ...
Les Meir

Om tanke – og om omtanke

Biletet over er eit utstnitt av ein karikatur som i 1803 vart attgitt i "Vide" – ein publikasjon utgitt av ...
Les Meir

Ein varm takk til mormor og dei reine hendene

Ein gong på 1930-talet fekk mormor, ein ung firebarnsmor den gongen, tuberkulose. Ho vart frisk att av sjølve sjukdomen, men ...
Les Meir