Kva er rett og kva er galt – og kvifor ?

Eg synest det er viktig å halde oppe ein diskusjon om etikk. Det er eg heldigvis ikkje åleine om. Både i aviser og på nett kan ein finne mange og engasjerande diskusjonar om ulike emne. Dei kan vere interessante å fylgje med på.

Men dei kan også vere litt anstrengande, av di det av og til kan sjå ut som om debattantane er meir interesserte i å få rett enn å lytte til det motparten faktisk seier.

Difor har eg vald å leggje ut nokre av mine eigne betraktningar her, i håp om at ein og annan vil synest dei er nyttige. Så er det opp til den einskilde å finne ut om det eg seier, er verdt å høyre på. Nedunder er peikarar til betraktningane.

Eg tenkjer eg tenkjer

«Eg tenkjer, altså er eg.» Dette sitatet er tillagt den franske vitskapsmannen og filosofen René Descartes, og det hendar det ...
Les Meir

Farvel, Facebook?

Den 26. november skreiv eg dette på Facebooksida mi: «Kor lenge skal ein gidde? I ei tid har eg fylgd ...
Les Meir

Document? NO!

I det siste har eg registrert at ein og annan facebookvenn har delt ein artikkel frå nettstaden document.no, som fortel ...
Les Meir

Krenking er eit angrep på verdiane våre

Prinsippet om at alle menneske er like mykje verdt, er inga naturlov. Det er eit verdival. For eigen del meiner ...
Les Meir

Vi har det jammen godt her til lands…

D’er haust, det ruskar ute, med regn og kalde vind.Småfuglen flyg mot rute, og ville gjerne inn.Men under omnen god, ...
Les Meir

Hurra – eg er woke! (Men eg bør kan hende skjemmast litt…)

Det er ei stund sidan no: Eg fekk ein kommentar på noko eg hadde skrive på Facebook. Det eg hadde ...
Les Meir

Eit lite plagg til stort besvær – for ein og annan

Den 9. september kunne ein i Bergens Tidende lese eit innlegg frå ei kvinne med ei dotter på tolv år ...
Les Meir

Ein skal ha respekt for fakta

Det er to personar utanfor familiekrinsen som meir enn andre har påverka meg og mitt syn på verda. Den eine ...
Les Meir

Nokre tankar om definisjonsmakt

For ein del år sidan gjekk tv-serien «The Jewel of the Crown» på NRK. Serien handla om dei siste åra ...
Les Meir

TV-sendte gudstenester – den 11. landeplage?

Frå 4. september 2022 skal NRK overføre gudstenester på TV kvar søndag. Dette er nytt. Tidlegare har gudstenester berre blitt ...
Les Meir