Det er mykje som kan skrivast om musikk. Mykje er alt skrive. Nedunder finn du noko av det eg vil skrive om musikk.

Då eg kom i tenåra, var eit eige stereoanlegg eitt av dei høgaste ynskja mine. Og då eg i 1970 ...
Juleoratoriet er meir enn vakker og stemningsfull musikk Johann Sebastian Bach sitt Juleoratorium er blitt eit fast innslag i julefeiringa ...
Juleevangeliet er ei enkel historie som har inspirert til mykje flott musikk. Forteljingane knytt til påsken er mange og komplekse, ...
Eg har så smått begynt å leggje ut omtalar av ein del CD-ar eg set spesiell pris på. Men det ...
Av og til kan det vere freistande å kalle folk tullingar. Denne gongen heldt det hardt ikkje å gjere det.  ...
Ny teknologi gjer at måten musikk vert distribuert på, er i endring ...