Etter kvart kjem eg til å leggje ut nokre artiklar om fotografering. Dei vil du finne peikarar til i oversynet nedunder.

Thomas Leuthard – ein fotograf med delingskultur

For litt sidan skreiv eg ein liten artikkel om grådigheit, med utgangspunkt i åtferda til ein norsk fotograf. No vil ...

Om tjuveri og grådigheit

I slutten av mai 2015 kunne ein lese om fotografen som fakturerte fleire idrettslag for tusenvis av kroner av di ...

Regn i Rosendal

Det er ikkje alle som likar å fotografere i regn og gråver. Det er synd ...

Om ein ikkje kan nå skyene…

... kan ein i alle fall glede seg over å sjå på dei ...