Romjula  er ei stille tid. Juleførebuing og julefeiring er lagt bak oss. Eit nytt år er på veg. Det er tid for refleksjon, for å sjå litt attende, og å sjå litt framover.

Eg har vald å samle nokre av tankane mine knytt til denne tida, i ein liten serie med artiklar. Det er ein artikkel for kvar dag, men dei kan lesast nett når det måtte høve. Vonleg vil det vere mat for tanken hos ein og annan. 

Du kjem til artiklane ved å peike og klikke på overskriftene under.