Eg tenkjer – altså er eg. 

Nedunder kjem etter kvart artiklar der eg ynskjer å dele nokre tankjar eg har gjort meg – ikkje orientert etter særskilte tema. I den grad dei er knytte til særskilte tema eg skriv om her på heimesida mi, kan det tenkjast at dei dukkar opp andre stader på heimesida mi også.

Men her kjem dei – siste artikkelen øvst.