Under desse avsnitta vil du finne tekstar som eg har skrive om smått og stort i Masfjorden.

Tekstane vil handle om likt og ulikt, og vert plassert her i kronologisk og ikkje tematisk orden. Vonleg vert ikkje dette altfor rotete.

Eit mistak av episke dimensjonar

22. november skulle eg på eit møte på kommunehuset på Masfjordnes. Saman med meg på ferja frå Duesund var ei ...

Om hysterisk vindkraftmotstand og annan motvind

Naturen er vår far og mor som gode gaver ga oss- og staten er vår storebrorsom tar det hele fra ...

Ei dårleg fundert ytring frå Naturvernforbundet i Nordhordland

Naturvernforbundet i Nordhordland har ei ytring i Strilen den 3. desember der dei hevdar at «Masfjordbrua er svakt fundamentert og ...

Om Masfjordbrua : «…og at det er en nyttig ting, kan ingen komme fra.»

Kan Kjell Otterstad sitere Øysten Sunde, må eg kunne sitere Alf Prøysen ...

Litt om å sjå brusamband over Masfjorden frå nordsida

Eg vart svært glad då eg las stortingsrepresentant Ove Trellevik sitt innlegg i Bergens Tidende 25. oktober. Han set sakene ...

Feil fokus, BT!

Den 9. oktober skreiv Bergens Tidende om arbeidet med å få finansiert ei bru over Masfjorden. Same dag sende eg ...

Tre ordførarar har lagt eit egg

Kva skal barnet heite ? Det er det nok mange som vil ha meiningar om ...

Olav H. Hauge : Det er den draumen me ber på

Dette diktet er kan hende Olav H. Hauge sitt mest kjende dikt. Men er det tilstrekkeleg godt kjend ? ...

Rusta til tennene, eller til tennene rustar ?

Fylkestannlegen i Hordaland meiner at talet på tannklinikkar i fylket må ned. Forslaget er legga ned 18 av dei vel ...

Arne Høyland – ein kulturevangelist

Arne Høyland er ingen masfjording. Likevel har få engasjert seg meir i å dokumentere og formidle kultur og folkeliv i ...