Bilete av kompass med dikt av Robert Frost.

160324_Kompass