Kartet du ser over, er eit gamalt stjernekart. Kartet du ser under, er over eit adskillig mindre område : Heimesida mi.


Heimesida mi er sett saman av rundt tretti sider. Til dei fleste sidene er det knytt artiklar, ordna etter kva emne dei tek opp. I skrivande stund ( 26. november 2015 ) er antalet artiklar åtti.

Namnet på sidene som er lista opp nedunder, er peikarar til dei ulike sidene. Så ser du eit sidenamn som du synest ser interessant ut, så kjem du direkte til sida ved å peike og klikke på namnet.

Du vil også finne dei same sidenamna ( på eit par unntak nær ) i menyane som du får fram oppe på alle sidene. I motsetnad til her, der sidene er arrangert alfabetisk, er sidene i menyane ordna tematisk.

[html_sitemap]

Biletet på toppen er eit utsnitt av eit stjernekart, teikna av den nederlandske kartteiknaren Fredrik de Wit. Det er Public Domain, og publisert på Wikimedia.