Tannhelsetilbodet i distrikta i Hordaland vert rasert, takka vere fylkesstyrerepresentantane frå Arbeidarpartiet, Senterpartiet, representantar for Kristeleg folkeparti og Framstegspartiet.

Desse folka fortener kjeft. Dei kan få kjeften vår når vi har vore utan tannlege ei stund.

09.03.16 : Fylkespolitikarar som fortener kjeft