Då åttandeklassingane fekk det aller fyrste karakterkortet sitt, fekk dei også ei «lærarrettleiing» som minna dei på alt det karakterane IKKJE fortalde. Det kan ein lese ved å peike og klkke her. I ei tid der «resultat» og «kompetanse» er blitt moteord blant norske skulepolitikarar og forståsegpåarar, er det godt å få bekrefta at klokskapen framleis har gode kår blant norske lærarar.

30.01.16 : Heldige elevar på Alstad ungdomsskule