I Dagbladet 1. februar står ei ytring, skriven av Laial Ayoub. Du finn ytringa ved å peike og klikke her.  Det er ei skildring av korleis det kan vere for ein som ser utanlandsk ut, å leve i landet vårt. Mange av kommentarane til ytringa fortel sitt – Laial Ayoub har neppe teke for hardt i.

Eg fryktar ei utvikling med ein veksande hatkultur i dette landet.

Kan dei som ser seg tente med ei slik utvikling, venlegst rette opp ei hand ? ( Høgre hand, med strak arm opp og framover. )

01.02.16: Rett opp ei hand, den som vil ha det slik !