Ola Borten Moe vil at kun norske statsborgarar skal telje med når grunnlaget for utrekning av trusstøtte skal definerast, og ynskjer at dette skal verte ein del av Senterpartiet sitt program. Dette kan ein lese meir om ved å peike og klikke her.

Vonleg får han solid motstand frå partifeller. Vert motstanden for hard, kan han sikkert starte nytt parti. Partinamnet «Nasjonal samling» har vore ledig ei stund…

06.01.2017 : Samling i bånn