Sjefredaktør i avisa Dagen, Vebjørn Selbekk, har lagt ut ein velskriven og reflektert artikkel på debattsida på avisa si heimeside – den kan lesast ved å peike og klikke her. For andre gong på mindre enn eitt år kan eg heilhjarta slutte meg til det mannen skriv. Det synest eg er kjekt!

19.01.17 : Så har det skjedd igjen, Vebjørn