I månadsskiftet april – mai var eg ei veke på La Manga. Bileta nedunder er frå opphaldet der.

I løpet av desse dagane oppsøkte vi ulike stader – store og små byar, naturparkar og strender.

Eg tok om lag fem hundre bilete på turen. Nedunder er eit lite utval av desse.

Sketches from Spain