Potetåkrar vert det stadig færre av, også i Masfjorden. Men på garden Bergsvik finnest sorten.

I 2014 gjorde Arne Høyland opptak av Kristen Bergsvik som gjer åkeren klar til setting, og til slutt får settepotetene i jorda. Gjennom å fylgje prosessen vert sjåarane også kjende med ulike reidskapar som har vore nytta på garden gjennom tidene.

Setjing av poteter i Masfjorden