Det kan kanskje være en del velgere som synes «Nominasjonskomitéens liste» er et utrolig kjedelig og intetsigende navn. «Åpen folkekirke», «Bønnelista» og «Frimodig kirke» klinger bedre og sier i hvert fall noe om hva de står for. Herved kommer derfor en liten innføring: Hva er «Nominasjonskomitéens liste» og hvorfor skal vi, eventuelt du, bruke den lista ved Kirkevalget?

Nominasjonskomitéens liste er, som navnet antyder, satt sammen av en nominasjonskomité. Forut for den utvelgelsen, ble medlemmene foreslått fra menighetene i Bjørgvin bispedømme. Alle menighetene kunne sende inn forslag. Ikke alle gjorde det, men lista representerer en ganske god spredning fra Nordfjord i nord og Stord i sør, fra Voss til kommunene ytterst mot havet.

Vi ble foreslått fordi vi bryr oss om kirka vår, er med på «kirkelaget» på mange måter – og over mange år for noen av oss. Vi er de som har sittet i menighetsrådene, jobbet dugnad, drevet søndagsskolen, vært med i Ten Sing , speideren og diakoniarbeidet, laget kirkekaffe og delt ut menighetsblader, sunget i kor, hjulpet til med konfirmanter, nattkafé og tacokvelder, osv, osv . Med andre ord, alle disse aktivitetene og møteplassene og fellesskapene som er hverdagskirka , i tillegg til søndagsgudstjenestene og de store anledningene i livet.

Og dette engasjementet handler om å få være med, være del av et fellesskap, bli gjenkjent og kjenne igjen, og mest av alt handler det om et ønske om å «høre Jesus til», som vi sang på søndagsskolen i sin tid. Vi som står på denne lista er forskjellige på mange måter, men vi har dette til felles: Vi vil en kirke der det er lav terskel og høyt under taket, der mennesker kjenner seg igjen og samtidig blir utfordret.

Det er godt å oppleve at en kjenner seg igjen. Dette er kirka mi, her skjer noen av de samme tingene om igjen og om igjen, her kan jeg finne roen og møte Gud sånn som jeg er. Og så er det morsomt å bli utfordret, gjøre nye ting, høre ny musikk, møte folk med andre meninger og holdninger, annen bakgrunn og familiekonstellasjon og oppleve at vi har noe bra felles.

Vi på nominasjonskomiteens liste kjenner kirka vår, vi er grasrota, vi er glad i kirka og vil gjerne jobbe for at den fortsatt skal være viktig i folk sine liv. Det må vi gjøre ved å engasjere oss kirkepolitisk, -kirka må ha god nok økonomi, god ledelse og gode ansatte, og ved å være med å gjøre kirka relevant i tiden vi lever i, f.eks. i klima -og naturspørsmål, innvandringsspørsmål, ungdommens særskilte utfordringer, osv.

Vi ønsker ikke at det fantastiske budskapet om en Gud som elsket verden så høyt at han ga sin sønn, skal drukne i all støyen som har vært om kirkas holdning til skeive. Vi ønsker en kirke der alle blir sett og møtt som hele mennesker, uten forbehold.

Når Jesus møtte folk på veien, stoppet han opp og spurte: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Det er et høyst relevant spørsmål i dag også.

Meir om kva Nominasjonskomitéen si liste står for, finn du her.

En hilsen fra oss som står på Nominasjonskomitéens liste.