Dette lågmælte diktet er eit godt døme på at det ikkje er naudsynt å snakke høgt for å seie noko viktig.

Eg har vald å leggje det ut no like i forkant av Stortingsvalet 2017. Bak oss har vi ein underleg valkamp, der meiningane har vore mange, men meiningsløysa likevel framtredande. Valkampar ser ut til å vere ei tid der politikarar frå alle parti for alle midlar skal framstå som frekkare og klårare – og dermed mindre nyansert – enn meiningsmotstandarane.

Det er freistande å sitere ein svensk diktar som meir er kjend som skodespelar enn som diktar. I diktet «Möss och Människor» seier Allan Edwall fylgjande :

«För om käften är lika bred som baken
Och full utav vassa tänder
Då ordnar sig nästan alltid saken
Vad än som i världen händer.»

Då er det lindrande godt å finne fram diktet til Harald Sverdrup, og håpe at det bak den kortsiktige og korttenkte retorikken finnest spor av meir langsiktig tenkning, og at når støvet etter valkampen har lagt seg, så vil det vere rom for politikarar som ser det dei gjer i ein litt større samanheng.

I lyse stunder trur eg faktisk at slik er det.

Stemmeseddel
Stem på havet,
stem på vinden som styrer bølgene og former skyene,
stem på havets plankton og hvalens kjærlighetskonserter,
stem på skrei, sild, sei og lodde.

Stem på grunnfjellet, stem på svaberg
og tankefulle utsikter,
stem på grunnvannet og moselaget i berget,
stem på dype daler tonende som trompeter
av bygg og hvete,
stem på ballblom, barlind, kålrot og poteter.

Stem på skogen, stem på tjern med abbor, sik,
stem på Nordkapp, Son og Melsomvik.
Stem på byer med trær rundt alle hus
og solsikker i kjørebanene,
Stem på langsomme biler med blomsterkasser på taket,
rødkløver og løvetann i hjulene
og solskinn i lyktene.

Stem på veiarbeiderens ansikt av pergament
fordypet av hieroglyfer,
stem på hans armer av treskurd i solsvidd akantus.
Stem på murerens balansegang med stein på stein,
stem på hammeren som slår inn sine argumenter
For en fremtid med hverdager, kjærlighetssøndager,
barn og sirkus.

Stem på bondens seige hav som syder mørkt
av møkk og metemark, i bølgeskavl på skavl fra traktoren.
Stem på samer, kvener, kvinner,
stem på Blomster-Ole, Eng-Marie, Eple-Anton,
Guri Fagergås og Vidar Vannmann.

Stem på dem som lever her om hundre år,
stem på din sønnesønns gråt,
stem på din datterdatters første smil.
Stem på dem som aldri får fred
før verden blir en munnfull fredeligere.
Stem på brannvesenet som prøver, med et sukk,
å slukke helvete.

Andre fine dikt kan du finne via denne sida.

Harald Sverdrup : Stemmeseddel