For om lag 20 år sidan laga eg ein kabaret saman med elevar i 8. og 9. klasse som eg hadde i musikk. Emnet for kabareten var «Kjærleik», og kabareten var sett saman av ei rekkje songar ispedd ein del fine dikt. Her kjem eitt av dei. Det kan kanskje vekkje såre eller gode minne hos einskilde, og vonleg vere til trøyst og oppmuntring for andre.

Ikke alle kjærtegn

Ikke alle kjærtegn
lykkes. Noen
går i vasken og
jeg trekker meg tilbake
med et fåret
smil. Men noen
lykkes.
Biletet av Jan Erik Vold oppe på sida er eit utsnitt av eit fotografi teke av fotograf Kjetil Ree. Meir informasjon om biletet finn ein ved å peike og klikke her.
Andre fine dikt kan du finne via denne sida.
Jan Erik Vold : Ikke alle kjærtegn