Kva er tru, og kva er overtru ?

I eit anna innlegg har eg definert tru som å halde noko for sant, utan å kunne verifisere det.

Det er vanskeleg å finne ein god definisjon på overtru. Nokre meiner at ein må skilje mellom religiøs tru og overtru. Andre meiner at også religiøs tru er overtu. På internett finn ein tallrike innlegg om emnet.

For meg er overtru «noko som andre trur», og som er så langt frå det eg sjølv meiner kan vere rett at eg ikkje kan eller vil ha forståing for det. Når eg karakteriserer noko som overtru, signaliserer eg dermed at dette er så tøvete at det ikkje er noko å ta på alvor. Bruken av omgrepet «overtru» vert på den måten språkleg maktbruk mot folk som tenkjer annleis enn ein sjølv.

Eg trur ikkje det er særleg fruktbart å omtale det andre trur, som overtru.

Om tru og overtru