Nedunder er ei liste med peikarar til artiklar eg vil setje særskilt fokus på.

Denne lista vil verte justert i tråd med kva eg til eikvar tid er oppteken av. Men om ein artikkel skulle forsvinne herfrå, vil han likevel vere å finne på heimesida mi.

Du kan då nytte Artikkeloversyn, menysystemet elles, eller søkjefunksjonen for å leite fram artikkelen du er på jakt etter.

Verda står ovanfor store utfordringar på klimafronten, fordi det skjer ei oppvarming av atmosfæren og av hava som vi ikkje ...
Eg har venta på denne meldinga ei god stund no. I dag (den 26. juli  2023) kom ho i media, ...
Som guttunge kjende eg ein ung mann, som av grunnar eg den gongen ikkje heilt forstod, valde å emigrere. Men ...
29. april 2022 vart det lagt ut ein artikkel på nrk.no, der tre personar fortel om kvifor dei i vaksen ...
I ei ytring på nrk.no frå 14. februar 2020, under overskrifta «Klimahysteriet», besværer gruppeleiar i Sandefjord FrP, Cathrine Andersen, seg ...
I 1964 skreiv Bob Dylan denne songen som for meg vart eit flott og poetisk uttrykk for dei sterke kreftene ...
På trilletur med yngste barnebarnet mitt kom eg over eit lite minnesmerke eg ikkje visste om. På ein liten mur ...
Som regel ser eg på TV for underhaldninga sin del. TV kan vere triveleg tidtrøyte. Men av og til kan ...
"Vi tok han med i ein bil, og køyrde forbi staden der tilfluktsrommet hadde vore. Han sa ingen ting. Han ...
Takka vere ei tullete meiningsytring på Dagbladet si Facebookside vart eg for litt sidan merksam på heimesida til tankesmia Agenda ...

Biletet oppe på sida er publisert i tråd med reglane for Creative Commons : Fotografen kallar seg Kmilo_. Informasjon om han finn ein ved å peike og klikke her. Biletet syner ein avislesande mann i Santa Cruz, Argentina.