Her finn du eit kronologisk oversyn over dei fleste artiklane eg har skrive.

Alle artiklane er organisert emnevis på heimesida, og kan soleis også finnast ved hjelp av menyane. Dessutan kan dei finnast ved hjelp av søkefunksjonen som er plassert i fotfeltet på alle sidene mine.

Heimesida mi er eigentleg ein blogg, men har til no mangla ei side som kan minne om ei vanleg bloggside. Denne sida vil vonleg bøte litt på den mangelen. Her vil ein kunne finne dei fleste artiklane opplista med tittel, og dei ligg kronologisk. Dermed finn ein dei siste artiklane alltid «øvst» på lista.

Biletet oppe på sida syner eit utsnitt av ein om lag 4500 år gamal egyptisk statue som syner ein skrivar som sit og arbeider på ein papyrusrull. Meir informasjon om biletet kan ein finne ved å peike og klikke her.